• Penzión Liska - relax, oddych a zábava.
  • Ubytovanie v príjemnom prostredí obci Radava.
  • Z našej ponuky ubytovania si vyberie každý.
  • Ponúkame rôzne druhy masáží pre Vaše unavené telo.
  • Vyskúšajte novootvorené wellness centrum Aquamarin.
  • Zažite atmosféru Rímskych kúpeľov.

Penzión Liska - Zaujímavosti

História prameňa v Podhájskej.

Podhájska sa rozkladá v Podunajskej nížine s nadmorskou výškou približne 170 m n. m. Obec Podhájska vznikla v 60 rokoch minulého storočia zlúčením dvoch susediacich obcí: Belek a Svätuša.

Región okolo Podhájskej je známy prítomnosťou vzácneho treťohorného žriedla v podzemí. V roku 1973 bol vykonaný prvý geotermálny vrt. Na tejto úlohe sa podieľal Geologický ústav Ľudovíta Štúra v spolupráci s Naftovými dolami Gbely. Úlohou bolo preskúmať rozloženie tepla od zemského jadra a zároveň preskúmať prítomnosť termálnych vôd v tejto oblasti.

Prvý vrt sa realizoval v tesnej blízkosti potoka LISKA v Podhájskej. Tento istý potok dnes preteká cez areál termálneho kúpaliska Podhájska. Zhodou okolnosti náš penzión LISKA je postavený len niekoľko metrov od spomínaného potoka LISKA. Práve preto nesie pomenovanie LISKA. (Nie Líška !!!). Príjemné ubytovanie neďaleko bazénov kúpaliska v Podhájskej nájdete práve pár metrov od brehu potoka v Apartmanoch Liska v Radave pri Podhájskej.

Pohlad na TK Podhajska

Dnes je vrt hlboký 1900 a z tejto hĺbky chŕli silne mineraliozovaná voda pod silným tlakom na zemský povrch s teplotou okolo 80°C. Prítomnosť veľkého množstva minerálov vo vode spôsobuje jej charakteristické zafarbenie a dáva jej obrovskú liečebnú silu. Výdatnosť prameňa je približne 50 litrov za minútu. V jeho spodných vrstvách vrtu sa našli zuby rýb, peľové zrnká a ďalší vtedajší biologický materiál. Podložie žriedla patrí do relatívne mladej tektonickej oblasti, aktívnej ešte v minulom storočí. Vďaka nemu sa voda ohrieva a s vysokou teplotou vystupuje na zemský povrch.

Vznikajúce termálne kúpalisko prevzala pod svoju správu Okresná správa rekreačných služieb a cestovného ruchu v Nových Zámkoch. V kronike obce Svätuša bolo uvedené, že náklad na vrt sa vyšplhal až na 4 800 000 Kčs. V roku 1974 boli v okolí bazénov vybudované sociálne zariadenia, sprchy a šatne...

Z geologického hľadiska je táto oblasť nazývaná aj Levická kryha a je jednou z perspektívnych hydro-geotermálnych štruktúr na Slovensku. V roku 1973 bol v Podhájskej vyhĺbený vrt Po-1, ktorý narazil na významné ložisko geotermálnej vody typu Na-Cl s mineralizáciou 19 g/l. Od roku 1973 bola voda využívaná pre vykurovanie skleníkového hospodárstva a pre potreby termálneho kúpaliska. Maximálna výdatnosť geotermálnej vody je 45 l/s, ale priemerne sa odoberá približne 20 l/s. Teplota geotermálnej vody je 82°C a využiteľný energetický potenciál geotermálneho vrtu je 12,6 MWt. Využitá geotermálna voda bola vypúšťaná do potoka, čo malo negatívny dopad na životné prostredie. Navyše ložiskový tlak vrte mal klesajúcu tendenciu. Na odstránenie týchto negatívnych javov bol v roku 1986 vyhĺbený 2 km severovýchodne od vrtu Po-1 reinjektážny vrt GRP-1. Bola vykonaná komplexná reinjektážna skúška s veľmi pozitívnymi výsledkami. Od roku 1996 je celé odobraté množstvo geotermálnej vody po ochladení na cca 45°C reinjektované prostredníctvom vrtu GRP-1 do zemskej kôry. Jedná sa zatiaľ o jediný realizovaný projekt na Slovensku, v ktorom sa využitá geotermálna voda zatláča naspäť do zeme.

Vrt TK Podhajska

Voda z geotermálneho vrtu v Podhájskej sa používa na vykurovanie skleníkov s rozlohou 2 ha. Za týmto účelom bola vystavaná výmenníková stanica s celkovým inštalovaným výkonom 10,5 MWt. Nainštalované sú tri rozoberateľné doskové výmenníky tepla, každý s výkonom 3,5 MWt. Dosky výmenníkov sú vyrobené titánu. Geotermálna voda je z vrtu Po-1 dopravovaná vlastným tlakom do separátora, umiestneného vo výmenníkovej stanici, ďalej odovzdá teplo vo výmenníkoch tepla a je odvádzaná potrubím k vrtu GRP-1, prostredníctvom ktorého jereinjektovaná. Medzi separátorom a výmenníkmi tepla bola inštalovaná elektromagnetická ochrana proti usadzovaniu. Toto riešenie sa ukázalo ako veľmi efektívne. Do vrtu sa pre jeho ochranu a pre zníženie korozívnych vlastností nepretržite nastrekuje inhibítor. Sekundárna voda sa okrem vykurovania skleníkov používa aj pre potreby vykurovania priľahlých budov a objektov. Celé riešenie sa ukázalo byť natoľko vhodné a úspešné, že umožnilo rozšíriť kapacitu skleníkov až dvojnásobne. Zároveň sa podarilo reinjektážou odstrániť problém s vypúšťaním geotermálnej vody do potoka a klesanie ložiskového tlaku geotermálneho zdroja. V súčasnosti je geotermálny systém úspešne prevádzkovaný.

Zdroj: slovgeoterm.sk

Slaná termálna voda z Podhájskej pôsobí liečivo na ľudí s problémami priedušiek a chorobami dýchacích ciest. Vo vode sa vyskytuje prvok lítium, ktorý napomáha liečbe dny, ďalej sú to jodidy, ktoré stimulujú štítnu žľazu. Vo vode sú zastúpené zlúčeniny vápnika pôsobiace na doliečenie zlomenín, ďalej sú to bromidy zmierňujúce bolestivé stavy. Termálna voda svetového unikátu dobre pôsobí na ľudí trpiacich reumatizmom, cievnymi a kĺbovými ochoreniami, pretrvávajúcimi bolesťami chrbtice.

Vrt TK Podhajska

Prevádzka kúpaliska je celoročná. V bazénoch s termálnou vodou sa ľudia vonku kúpu aj počas zimy. Kúpanie v zime má svoje čaro aj keď teplota vzduchu dosahuje aj -10 stupňov. Odporúčaný čas kúpania v termálnej vode je 20 minút. Teplota vody v termálnych bazénoch je od 33 do 38 stupňov. Vodu v Podhájskej vyhľadávajú i tí, ktorí do nej vkladajú nádej, že ich po úraze znova postaví na nohy, alebo aspoň zlepší stav ich pohybového aparátu.

Za skutočný zázrak považujú vodu Podhájskej ľudia, ktorí trpia rôznymi kožnými chorobami. V tejto vode nedochádza k žiadnemu prenosu chorôb, nakoľko je vysoko mineralizovaná a mimoriadne slaná voda baktérie ihneď likviduje a nedovoľuje ich množenie.